Stora Oset Race

När:
13 maj, 2012 all-day
Var:
Björlanda Kile SS
Björlanda Kile 100
423 61 Torslanda
Sverige
Kostnad:
Se inbjudan nedan
Kontakt:
Claes Jernström0705-598158E-mail
Etiketter:

Inbjudan till  Stora Oset Race
som ingår i Liros SRS Cup & West Side Cup
Söndagen den 13:e maj 2012

1. Regler: Tävlingen är öppen för kölbåtar och genomförs enligt KSR (Kappseglingsreg- lerna) 2009-2012, SRS-båtdatablad, respektive båts klassregler, samt SRS-klassreglerna. Tidsgräns för anmälan med eller utan undanvindssegel är kl 09:00 tävlingsdagen. Storm- och hårdvindssegel enligt ISAF OSR 4.26 får användas. Elektronisk utrustning för naviga- tion och kommunikation får användas. För Shorthanded får elektronisk hjälpstyrning användas.

2. Villkor för deltagande: Deltagande båt skall överensstämma med sitt SRS-båtdata- blad, alternativt sina klassregler, alternativt sitt SRS-mätbrev. Den person ombord som är ansvarig skall vara medlem i klubb tillhörande SSF. Deltagare skall ej ha fått sin ISAF-behörighet upphävd.

3. Säkerhet: Man gör klokt i att läsa de fem sidorna i länken:
http://www.sailing.org/tools/documents/OSR2012AppJ06122011-%5B11804%5D.pdf
och se till att båten uppfyller det som står där i tillämpliga delar. Med tanke på att seglingen kan gå delvis utomskärs och att assistans från tävlingsledningen inte kan påräknas, är det viktigt att KSR Regel 1 och KSR Regel 4 begrundas och beaktas noga.

4. Försäkring: Varje deltagande båt skall vara ansvarsförsäkrad.

5. Tidsprogram:

Expedition öppnar för registrering                                                 08:00
Rorsmansmöte                                                                              09:00
Varningssignal för första start                                                       10:00

6. Klasser: I Liros SRS Cup seglar alla SRS-båtar i samma klass. I West Side Cup seglar alla SRS-båtar som har SRS ≥ 1,220 i samma klass. Shorthanded som klass finns inte med i dessa cuper. I Stora Oset Race gäller tre klasser. De två SRS-klasserna bildar 1 alt. 2 starter beroende på antal startande. Detta meddelas på rorsmansmötet. Således gäller för Stora Oset Race: Klass 1: SRS < 1,220, klass 2: SRS ≥ 1,220 och klass 3: Shorthanded.

7. Banalternativ: Bana A (c:a 18 nm), bana B (c:a 23 nm) och bana C (c:a 19 nm).
Banorna kan komma att seglas medsols eller motsols beroende på vindförhållanden.
Möjlighet till avkortning finns också. Bana C går inomskärs.

8. Banskiss: Banskiss.

9. Poängberäkning: Lågpoängsystemet i KSR A4.1 används.

10. Priser och prisutdelning: Nyttopriser till femtedelen av startande båtar i varje klass. Vandringspriset ”Timglaset” delas ut till totalsegraren av de tre klasserna. Prisutdelning äger rum senast kl 19:00.

11. Anmälan:  Klicka här

Sista anmälningsdag för anmälningsavgiften 300 kr är den 7:e maj kl 24:00.
Efteranmälan för 500 kr kan ske fram till kl 09:00 tävlingsdagen.
Betalning görs i båda fallen vid registreringen på tävlingsdagen (gärna jämna pengar).
(Anmälda hittills)

12. Djupet i hamnen: Batymetrimätning (OBS: filen är på c:a 6,5 MB).

13. Servering: Serveringen är öppen kl. 8.00 till avslutad tävling. Här kan kaffe, dricka och  smörgåsar köpas. Varm korv finns också att köpa efter seglingarna.

14. Information gällande Stora Oset Race:
Clas Jernström (tävlingsledare) tel 0705-598158.

15. I samarbete med North Sails arrangerar BKSS en träningssegling för kölbåtar lördagen den 12:e maj kl 10. För närmare information, se här.

Kommentarer inaktiverade.