Midsommarsegling runt Björkö, tisdag 22 juni

Välkommna alla till årets midsommarsegling runt Björkö!

Vi ser fram emot att se många seglare på vattnet, alla är välkomna och man behöver inte kappsegla. Vi startar i två grupper, första start kl 18:00 (GPS tid) för er med SRS < 0,929, andra start SRS > 0,930 kl 18:10. Det är ingen kostnad för deltagande.

De som vill kappsegla anmäler sig med SRS via BKSS Facebookgrupp – evenemag ”Midsommarsegling runt Björkö” men namn, båt, segelnr & SRS tal (beroende om ni seglar med eller utan spinnaker, shorthanded eller ej).

Vi seglar närmaste vägen runt Björkö med start vid Tribunen, moturs eller medurs segling beroende på vindriktning meddelas i evenemanget.

Share

Inför säsongen 2021

Segling : det är oklart angående SSF´s direktiv med Covid-19 restriktioner inom kappsegling (allmänt är alla idrottstävlingar inställda t.o.m. 3 /5), så vi återkommer med info här på hemsidan, följ även info på SSF´s hemsida.

Medlemskap : Medlemsavgifter 2021

Plusgiro: 409 89-6, Swish: 123 34 304 85 (BKSS eget swishnummer), ange namn, mailadress etc.

Seniorer 27 – 64 år 350:-/år
Senior 65+ 250:-/år
Junior t.o.m 26 år 250:-/år
Familj (Vuxen(na) + barn) 600:-/år

 

 

 


Årsmöte
: årsmötet blir framflyttat p.g.a. Covid-19, vi planerar att ha ett möte under Maj månad där vi kan vara utomhus ( p.g.a. de flesta som brukar komma är i riskgrupp )

Share