Inbjudan till Björlanda Kile Segelsällskaps årsmöte

Välkomna till BKSS årsmöte 2020 torsdagen den 19 mars. Förhandlingarna genomförs i klubbhuset med start kl 19.00. BKSS bjuder på kaffe från klockan 18:30.

Årsmöteshandlingar delas ut vid mötet. Motioner skickas in skriftligen till styrelsen senast den 10 mars på postadress: Björlanda Kile Segelsällskap, Björlanda Kile 100, 423 61 TORSLANDA, alternativt som e-brev till bertil.rohlen@jowa.se

Vänligen betala in medlemsavgiften för 2020. Betalning görs till:

Plusgiro 40989-6 eller Swish 123 343 04 85

 Ange Namn och Medlemsavgift 2020 i meddelandefältet!

Senior 27 – 64 år

350:-/år

Senior 65+

250:-/år

Junior t.o.m. 26 år

250:-/år

Familj (Vuxna + barn)

600:-/år

 

Dagordning  

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 7. Kassörens och revisorernas berättelser
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2019
 9. Val av styrelse för 2020
 10. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant
 11. Val av kommittéer och arbetsgrupper
 12. Val av valberedningen
 13. Budget för 2020
 14. Fastställande av medlemsavgiften för år 2021
 15. Motioner
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

 

Väl mött,

Styrelsen

Share

Avslutningsmöte Aktivitetshallsprojektet 5/3

Tiden går fort och nu ett bra tag sedan hallen blev klar, godkänd och tagen i bruk av duktiga seglare och funktionärer, unga som gamla.

Även om projektet är avslutat har vi en punkt kvar som vi i slutrapporten lovat göra men ännu har kvar, nämligen:

-att i samband med avslutande projektmöte gå igemom de erfarenheter som dragits av projektet och dokumentera detta i protokoll.

Ni kallas därför här till ”Ett lessons learnt” möte, torsdag, den 5 mars kl 18.30 i klubbhuset.

Klubben bjuder på förtäring i samband med mötet.

Till detta möte välkomnas alla som ingått i projektgrupp samt alla som deltagit som deltagit i byggandet av aktivitetshallen

Tacksam för svar om deltagande till mats.g.olsson@gmail.com

Välkomna!

Share