Till startsidan Om BKSS Årsprogam Seglingsprogram Resultat Artiklar

Seglingslänkar

 

              Borträknade seglingar --->   0       1   2   3   4   5       6  
PN-klass                                                              
Namn båttyp   2/5:1 2/5:2 9/5:3 9/5:4 16/5:5 16/5:6 23/5:7 23/5:8 30/5:9 30/5:10 13/6:11 13/6:12 20/6:13 20/6:14 8/8:15 8/8:16 15/8:17 15/8:18 22/8:19 22/8:20 29/8:21 29/8:22 5/9:23 5/9:24 12/9:25 12/9:26 19/9:27 19/9:28 tot
Lars Bjerke                 * 505   1 1 1 2 1 1 1 (6,dns) (3) 1 1 1     (3) 1 1 1 (dnc) (dnc) 2 1 (3) 1     1 2 21
Tore Reinhold 505   1 1 1 2 1 1 1 (6,dns) (3) 1 1 1     (3) 1 1 1 (dnc) (dnc) 2 1 (3) 1     1 2 21
Tord Lawner                * 505   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 3 2 6,dnf 6,dns 2 4 2 3     2 3 3 3 (dnc) (dnc) 1 2 2 2     2 1 49
Tomas Gustavsson 505   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 3 2 6,dnf 6,dns 2 4 (dnc) (dnc)     2 3 3 3 dnc dnc 1 2 2 2     2 1 72
Karin Storm                ** RS500   4,dsq 2 3 3 (7) 7 6,dnf 6,dnf (8) (8) 6 5     7 7 5 (9) 3 3 (8,dnf) (8,dnf) 6 3     3 3 82
Frederick Somerville RS500   4,dsq 2 3 3 7 7 6,dnf 6,dnf (dnc) (dnc) (dnc) (dnc)     (dnc) (dnc) 5 9 3 3 8,dnf 8,dnf 6 3     3 3 89
Sven Flood                  * 505   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 5 6 2 1 6 7 5 7     4 4 6 8 (dnc) (dnc) 3 3 4 6     dnc dnc 105
Henrik Sillén                * RS500   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 6 5 (dnc) (dnc) 7 5 3 4     5 6 4 4 2 2 dnc dnc 7 4     dnc dnc 120
Peter Andersson         * 505   (dnc) (dnc) 2 1 4 3 (dnc) (dnc) 1 3 (dnc) (dnc)     dnc dnc 2 2 dnc dnc dnc dnc 1 4     dnc dnc 135
Per-Eric Thörnström 505   (dnc) (dnc) 2 1 4 3 (dnc) (dnc) 1 3 (dnc) (dnc)     dnc dnc 2 2 dnc dnc dnc dnc 1 4     dnc dnc 135
Ulf Larsson RS500   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 6 5 (dnc) (dnc) 7 5 3 4     dnc dnc 4 4 2 2 dnc dnc 7 4     dnc dnc 137
Frank Basch 505   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 2 1 4 2 dnc dnc     1 2 10,dnf 7 1 1 dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 143
Pia Åhlund 505   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 5 6 (dnc) (dnc) 6 7 5 7     4 4 dnc dnc dnc dnc 3 3 4 6     dnc dnc 144
Oskar Lyckegård         * RS500   2 3 (dnc) (dnc) 2 4 (dnc) (dnc) 5 6 7 2     (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 171
P-A Hallberg                * 505   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc 4 2 dnc dnc     1 2 dnc dnc 1 1 dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 179
Bo Lyckegård RS500   2 3 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 9 9 7 2     5 6 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 183
Hans Löfstrand             * RS200   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     6 5 7 6 6,dnf 4 8,dnf 4 dnc dnc     dnc dnc 186
Fredrik Basch 505   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 6,dns 6,dns dnc dnc 4 6     dnc dnc 10,dnf 7 dnc dnc dnc dnc 5 9,dnf     dnc dnc 193
Hanna Basch               * 505   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 6,dns 6,dns dnc dnc 4 6     dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 5 9,dnf     dnc dnc 204
Rasmus Tengblad 505   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc dnc dnc 4 5 8,dns 8,dns 8 7     dnc dnc 207
Lina Tengblad              * 505   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc dnc dnc 4 5 8,dns 8,dns 8 7     dnc dnc 208
Hans Lind 505   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc 2 3     dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 229
Jesper Åberg RS500   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 2 4 (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc     dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 230
Linn Enwald RS200   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc dnc dnc 6,dnf 4 dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 234
Dennis F Karlsson RS500   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc 6 5     dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 235
Filip Pettersson RS500   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc 5 6 dnc dnc     dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 235
Mikael Mårtensson RS200   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     6 5 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 235
Erik Törnqvist RS200   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 7 6 dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 237
Anna Thorell RS500   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     7 7 dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 238
Pelle Malmkvist 505   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 6 8 dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 238
Ingemar Bohlin             * RS500   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 10,dnf 5 dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 239
Ann-Christine Dellnäs RS500   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 10,dnf 5 dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 239
Torin Hårding RS500   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc 8 8 dnc dnc     dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 240
Karin Hårding               * RS500   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc 9 9 dnc dnc     dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 242
                                                               
DNS, DNF, DSQ     4 4 4 4 8 8 6 6 10 10 8 8 inställd inställd 8 8 10 10 6 6 8 8 9 9 inställd inställd 4 4  
DNC     just nu = 14                                                        
                                                               
                                                             
                                                             
Feva                                                              
Namn båttyp   2/5:1 2/5:2 9/5:3 9/5:4 16/5:5 16/5:6 23/5:7 23/5:8 30/5:9 30/5:10 13/6:11 13/6:12 20/6:13 20/6:14 8/8:15 8/8:16 15/8:17 15/8:18 22/8:19 22/8:20 29/8:21 29/8:22 5/9:23 5/9:24 12/9:25 12/9:26 19/9:27 19/9:28 tot
Hanna Mårtensson       * Feva   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     1 1 dnc dnc 1 1 2,dns 2,dns dnc dnc     dnc dnc 32
Gustav Mårtensson Feva   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     1 1 dnc dnc 1 1 2,dns 2,dns dnc dnc     dnc dnc 32
                                                               
DNS, DNF, DSQ                             inställd inställd 2 2     2 2 2 2     inställd inställd      
DNC     just nu = 2                                                        
                                                               
                                                             
                                                             
Laser                                                              
Namn båttyp   2/5:1 2/5:2 9/5:3 9/5:4 16/5:5 16/5:6 23/5:7 23/5:8 30/5:9 30/5:10 13/6:11 13/6:12 20/6:13 20/6:14 8/8:15 8/8:16 15/8:17 15/8:18 22/8:19 22/8:20 29/8:21 29/8:22 5/9:23 5/9:24 12/9:25 12/9:26 19/9:27 19/9:28 tot
David Thorell Laser   1 1 1 1 (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 1 1 1 1     (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 28
                                                               
DNS, DNF, DSQ     2 2 2 2         2 2 2 2 inställd inställd                     inställd inställd      
DNC     just nu = 2                                                        
                                                               
                                                             
                                                             
Tera                                                              
Namn båttyp   2/5:1 2/5:2 9/5:3 9/5:4 16/5:5 16/5:6 23/5:7 23/5:8 30/5:9 30/5:10 13/6:11 13/6:12 20/6:13 20/6:14 8/8:15 8/8:16 15/8:17 15/8:18 22/8:19 22/8:20 29/8:21 29/8:22 5/9:23 5/9:24 12/9:25 12/9:26 19/9:27 19/9:28 tot
Per Ingmar Bujalla Tera   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 1 2 3,dnf 3,dnf 1 1 1 1     (dnc) (dnc) dnc dnc 4,dns 4,dns dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 69
Melker Törnqvist Tera   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     2 1 2 1 1 1 dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 80
Stina Bujalla Tera   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) 2 1 3,dnf 3,dnf (dnc) (dnc) 2 2     dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 85
Stina Törnqvist Tera   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     1 2 1 2 4,dns 4,dns dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 86
Elin Pålsson Tera   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc 1 1     dnc dnc 98
                                                               
DNS, DNF, DSQ             3 3 3 3 2 2 3 3 inställd inställd 3 3 3 3 4 4     2 2 inställd inställd      
DNC     just nu = 6                                                        
                                                             
                                                             
Optimist                                                              
Namn båttyp   2/5:1 2/5:2 9/5:3 9/5:4 16/5:5 16/5:6 23/5:7 23/5:8 30/5:9 30/5:10 13/6:11 13/6:12 20/6:13 20/6:14 8/8:15 8/8:16 15/8:17 15/8:18 22/8:19 22/8:20 29/8:21 29/8:22 5/9:23 5/9:24 12/9:25 12/9:26 19/9:27 19/9:28 tot
Johan Bengtsson Optimist   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     1 1 2,dnf 2,dns 1 1 1 1 1 2,dnf     1 1 45
Axel Höglund Optimist   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc 1 1     dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 82
Jonathan Dahlström Optimist   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc 2,dns 2,dns dnc dnc     dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 84
Stina Bujalla Optimist   (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) (dnc) dnc dnc dnc dnc dnc dnc     dnc dnc dnc dnc 3,dns 3,dns dnc dnc dnc dnc     dnc dnc 86
                                                               
DNS, DNF, DSQ                     2 2 2 2 inställd inställd 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 inställd inställd 2 2  
DNC     just nu = 5