Dubbelt Så Bra – Shorthanded

Välkommen till Dubbelt Så Bra, shorthanded kappsegling för kölbåtar söndagen 24 maj, 2020 som i år är anpassad till Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande COVID-19.

 • Anmälan online via Sailarena >>
 • Inget skepparmöte, istället information via Facebook gruppen, BKSS – Björlanda Kile Segelsällskap, event Dubbelt så Bra >>
 • Ingen prisutdelning.
 • Stängd servering.

Dubbelt Så Bra, Seglingsföreskrifter >>
BKSS fasta bojar >>
Deltagarlista >>

Resultat >>

Share

Torsdagssegling 7 maj 2020, segling 1

Då var säsongen igång igen i fina väderförhållanden. Med västlig vind bestämdes banan till X-7-0-7-X.

Nytt för i år är att vi inte har några funktionärer på tribunen vilket innebär att vi inte kommer visa några flaggor, banor, signaler och inte heller ta målgångstid. Tävlingsledningen har dock som avsikt att avge 5-minuters varningssignal för varje grupp (kommer att ske från en av båtarna).

Istället publiceras banan via BKSS facebooksgrupp av tävlingsledningen. Två startgrupper som vanligt men med en något större tidsdifferens mellan grupperna, första start 18:30, andra start 18:40.

Det är GPS tid som gäller och varje båt ansvarar själva för start och tidtagningen vid målgång som rapporteras via facebookgruppens torsdagsevent.

Tävlingsresultat >>

Share

Stora Oset Race 2020

Välkommen till Stora Oset Race 16 maj, 2020 som i år är anpassad till Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande COVID-19.

13 MAJ – UPPDATERING,

dessvärre har SSF beslutat att BKSS inte får genomföra St Oset för båtar med full besättning, däremot ok att kappsegla Shorthanded varför BKSS beslutat att istället köra Stora Oset race som en Shorthandedtävling.

Ni som har lust att segla SH istället skicka en blänkare med SRS tal på Facebook eventet, det är OK att anmäla sig utan undanvindsegel även om tidsfristen har löpt ut, för vi förstår att en del båtar har svårt att bära undanvindsegel på endast 2 personer.
De som istället önskar återbetalning alternativt ha tillgodo skickar ett mail till bertilrohlen@gmail.com.
Vi beklagar det inträffade då vi tidigare hade ett positivt beslut av VKSF.

 • Anmälan online via Sailarena >>.
 • Inget skepparmöte, istället information via Facebook gruppen, BKSS – Björlanda Kile Segelsällskap, event Stora Oset 16 maj >>.
 • Ingen prisutdelning.
 • Stängd servering.

Stora Oset Race Seglingsföreskrifter, kölbåtar >>.
Banskiss >>
Deltagarlista >>

Share

Torsdagsseglingar 2020

Som tidigare annonserats drar torsdagsseglingarna igång 7 maj, anpassade till folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande COVID-19 vilket innebär för oss som seglar;

 • Anmälningsblankett till poängkappsegling finns online och skickas elektroniskt (görs en gång per säsong).
 • Anmälan till respektive torsdagssegling görs online i Facebook gruppen ”Torsdagsegling i Björlanda”.
 • Ingen samling i klubbstugan efter avlustad segling 🙁

Se Torsdagsseglingar för mer information och seglingsföreskrifter.

Share

Arbetskvällar, arbetsdag och seglingssäsongen 2020 i allmänhet.

Segling 2020,

Vi var några som samlades i torsdags för att prata igenom hur vi skall göra med seglingen i dessa Corona-tider. Vi beslutade att vi drar igång säsongen med torsdagssegling den 7 maj som planerat men anspassad till folkhälsomyndigheternas riktlinjer.

Ocskå Stora Oset diskuterades som är planerad den 16 maj, även denna planerar vi att genomföra också anpassad efter gällande riktlinjer.

Detaljer finslipas och mer information kommer efter 25 april.

Arbetsdag,

Med det sagt så behöver en del saker iordningställas inför seglingssäsongen som bojar läggas  ut, tribunen ”avtäckas”, flytbrygga på plats med mera. Torsdagens arbetskväll blev inställd, också arbetskvällen den 23:e ställdes in och vi satsar på ordna allt lördagen 25 april med start klockan 10:00 så vi behöver vara så många som möjligt. Då det här en en utomhusaktivitet bedömer vi att vi följer folkhälsomyndigheternas riktlinjer.

Hälsar,
Bertil Rohlén, Göran Börjesson, Magnus Witting, Göran Tennby m.fl.

Share

Inbjudan till Björlanda Kile Segelsällskaps årsmöte

Välkomna till BKSS årsmöte 2020 torsdagen den 19 mars. Förhandlingarna genomförs i klubbhuset med start kl 19.00. BKSS bjuder på kaffe från klockan 18:30.

Årsmöteshandlingar delas ut vid mötet. Motioner skickas in skriftligen till styrelsen senast den 10 mars på postadress: Björlanda Kile Segelsällskap, Björlanda Kile 100, 423 61 TORSLANDA, alternativt som e-brev till bertil.rohlen@jowa.se

Vänligen betala in medlemsavgiften för 2020. Betalning görs till:

Plusgiro 40989-6 eller Swish 123 343 04 85

 Ange Namn och Medlemsavgift 2020 i meddelandefältet!

Senior 27 – 64 år

350:-/år

Senior 65+

250:-/år

Junior t.o.m. 26 år

250:-/år

Familj (Vuxna + barn)

600:-/år

 

Dagordning  

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
 5. Godkännande av dagordningen
 6. Godkännande av verksamhetsberättelsen
 7. Kassörens och revisorernas berättelser
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen år 2019
 9. Val av styrelse för 2020
 10. Val av två revisorer samt en revisorsuppleant
 11. Val av kommittéer och arbetsgrupper
 12. Val av valberedningen
 13. Budget för 2020
 14. Fastställande av medlemsavgiften för år 2021
 15. Motioner
 16. Övriga frågor
 17. Avslutning

 

Väl mött,

Styrelsen

Share

Avslutningsmöte Aktivitetshallsprojektet 5/3

Tiden går fort och nu ett bra tag sedan hallen blev klar, godkänd och tagen i bruk av duktiga seglare och funktionärer, unga som gamla.

Även om projektet är avslutat har vi en punkt kvar som vi i slutrapporten lovat göra men ännu har kvar, nämligen:

-att i samband med avslutande projektmöte gå igemom de erfarenheter som dragits av projektet och dokumentera detta i protokoll.

Ni kallas därför här till ”Ett lessons learnt” möte, torsdag, den 5 mars kl 18.30 i klubbhuset.

Klubben bjuder på förtäring i samband med mötet.

Till detta möte välkomnas alla som ingått i projektgrupp samt alla som deltagit som deltagit i byggandet av aktivitetshallen

Tacksam för svar om deltagande till mats.g.olsson@gmail.com

Välkomna!

Share